Profesor universitar, poziția 14 în statul de funcții, disciplinele: Studiul Noului Testament, Teme teologice majore în Noul Testament, Principii biblice ale conducerii creștine.

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Teologie Penticostală, anunţă scoaterea la concurs a următorului post didactic: Profesor universitar, poziția 14, disciplinele: Studiul Noului Testament, Teme teologice majore în Noul Testament, Principii biblice ale conducerii creștine.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1250 din 24.11.2022

Postul a fost publicat și pe site-ul MEN (vezi aici)

Calendarul desfășurării concursului (vezi aici)

14.12.2022 – 31.01.2023 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

31.01.2023 – 04.02.2023 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului, a îndeplinirii condiţiilor legale de prezentare la concurs. Anunţarea, prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.

15.02.2023 Desfăşurarea concursului (ora 11,00)

15.02.2023 – 16.02.2023 Perioada de comunicare a rezultatelor /publicare pe pagina web a ITPB a rezultatelor concursului

17.02.2023
 –  21.02.2023 Depunerea contestaţiilor

Descrierea postului de profesor universitar,  poziția nr. 14 – vezi aici.

Comisia pentru postul de profesor universitar, poziţia nr.14 în statul de funcţii, cu disciplinele: Studiul Noului Testament, Teme teologice majore în Noul Testament, Principii biblice ale conducerii creștine:

Președinte:

Prof. univ. dr. habil. Otniel Bunaciu (Universitatea din București)

Membri:

Prof. univ. dr. habil. Ionică Rotaru (Institutul Teologic Timotheus din București)

Prof. univ. dr. habil. Stelian Tofană (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia)

Prof. univ. dr. habil. Dumitru Vanca (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia)

Membri supleanți:

Prof. univ. dr. habil. Marius Cruceru (Universitatea Emanuel din Oradea)

Prof. univ. dr. habil. Marcel Măcelaru (Universitatea Aurel Vlaicu din Arad)

Candidați:

Conf. univ. dr. Ciprian Flavius-Terinte (CVListă de lucrări și Fișă verificare).

Candidatul, în urma verificării dosarului, a primit avizul pentru participarea la concurs.

Rezultatele concursului, pozitia nr.14
În urma concursului, comisia l-a declarat admis pe candidatul dr. Ciprian Flavius-Terinte.
Raportul comisei de examen. 

×