Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos

Conf. univ. dr. Silviu Tatu, Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos, Oradea, Editura Metanoia, 2010.

Cercetarea cărţii lui Amos a urmat de-a lungul secolelor şi mai ales în ultimele decade un traseu inspirat de evoluţia cercetării biblice în general şi a criticii Vechiului Testament şi a mişcării şi literaturii profetice în particular. Acest comentariu vine după mai bine de 30 de ani de la publicarea primei lucrări de acest fel în limba română asupra profeţiei lui Amos.Pentru facilitarea lecturii profeţilor în general, capitolul introductiv abordează particularităţile discursului profetic din perspectiva criticii literare, cu exemple din scrierile profeţilor israeliţi. Al doilea capitol trece în revistă problemele de natură introductivă ale cărţii Amos, chestiuni care privesc autorul, data scrierii, calitatea documentului şi a scriiturii, structura literară, conţinutul teologic şi relaţia sa cu Noul Testament. Următoarele capitole sunt consacrate celor cinci secţiuni majore ale profeţiei. Textul este studiat pe unităţile impuse de structura poetică a discursului profetic. Este acordată atenţie atât chestiunilor de natură literară şi gramaticală, cât şi celor de context socio-cultural şi istoric. Accentul este pus pe textul existent în defavoarea investigării posibilelor surse. La capătul muncii sufletului de a percepe mesajul lui Amos, dincolo de oracole şi vedenii, se află lumea revelaţiei lui Dumnezeu care ne poate încălzi sufletul şi ne poate da direcţie chiar şi în secolul al XXI-lea.

×