Exegeza naraţiunilor biblice – analiza literară a Judecătorilor, ediția a II-a

Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu, Exegeza naraţiunilor biblice – analiza literară a Judecătorilor, ediția a II-a, Editura „Metanoia” (SBR) din Oradea.

Lucrarea  propune să introducă cititorul în analiza literară a unui text antic cu o reputație și o istorie neechivalată, Vechiul Testament. Obiectul de studiu îl constituie narațiunea bibilică, un set de texte cu personalitate proprie, covârșitor, cantitativ în literatura biblică. Procedura aplicată a fost inspirată de studiile în domeniul pragmaticii si analizei discursului. Tehnica de lucru este elaborată pe parcursul mai multor capitole, etapă cu etapă, vizând consolidarea unor deprinderi exegetice extrem de folositoare în procesul de interpretare, care urmează de regulă exegezei. Integrarea interpretării procesului de exegeza este sugerată de acrostihul D.I.S.E.C.T.I.A., care sintetizează, în opinia autorului, cele opt etape ale cercetării atente si minuțioase a Sfintei Scripturi. Deși creată ca lucrare de specialitate, cartea de față pune la dispoziția cititorului un aparat auxiliar menit a facilita studiul individual și a media interacțiunea fertilă a oricărui cititor interesat de literatura narativă a Bibliei.

×