O patrie nouă și un neam mare. Exegeza narațiunilor despre patriarhi

Conf. univ. dr. Siviu Tatu, O patrie nouă și un neam mare: exegeza narațiunilor despre patriarhi, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2011.

După cum îi spune și titlul, această nouă publicaţie intenționează să abordeze narațiunile despre patriarhi (Geneza 12-36) din punct de vedere exegetic. Metoda aplicată a fost inițial prezentată în Exegeza naraţiunilor biblice: analiza literară a Judecătorilor, publicată de Editura Metanoia din Oradea în 2004 (stoc epuizat). Aceasta presupune o abordare literară a literaturii narative în care observarea cadrului spațio-temporal al evenimentelor, a personajelor  cu relațiile lor (non-)verbale, în contextul preocupării eroului  pentru realizarea misiunii sale, ocupă un rol extrem de important. Analiza este integrată de interesul pentru text – atât istoria documentului cât și elementele de coeziune și construcție – prin mijlocirea căruia primim informațiile despre erou și misiunea lui (eroină și misiunea ei) și de preocuparea pentru relevanța mesajului antic – principiile dogmatice și moralizatoare – pentru societatea noastră.Primele două capitole, mai teoretice, survolează abordările cunoscute până în momentul de față asupra Genezei, cu reprezentanți din perioada Antichității și din perioada modernă, cele mai fertile pentru investigația critică a Genezei. Începând cu capitolul 3, se acordă atenție diverselor etape exegetice care întregesc metoda abreviată prin acronimul D.I.S.E.C.T.I.A., prezentată pe scurt în capitolul 3. Împărțirea materialului în 14 capitole reflectă originea lucrării ca material de curs. Organizarea materialului, întrebările de la final de capitol și cele o sută de exemple din limba ebraică (cu traducerea corespunzătoare) folosite pentru ilustrare au intenția de a asista pe cititor în studiul personal.Materialul a fost prelucrat în clasă, cu studenţii Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti pe parcursul ultimilor cinci ani, şi în contextul seminarului public desfăşurat la Craiova în toamna anului 2010. Lucrarea este însoțită de un apendice de referințe biblice și unul de autori.Cartea poate fi achiziţionată direct de la autor. Pentru contactare, va rugăm să folosiţi adresa de email: silviuntatu (at) gmail.com.

×