Revendicarea moştenirii: treisprezece mesaje din cartea Iosua

Conf. univ. dr. Silviu Tatu, Revendicarea moştenirii: treisprezece mesaje din cartea Iosua, Oradea, Editura Metanoia, 2010.

Cuvântul-cheie al cărţii Iosua este „moştenire”, iar moştenirea se referă la Canaan, ţara promisă lui Avraam cu 600 de ani înainte. De atunci ţara dintre Iordan şi Mediterană a rămas cunoscută ca Ţara Făgăduinţei. Poporul condus de Iosua urmăreşte instrucţiunile Domnului de deposedare a canaaneenilor nevrednici de posesiunea lor. Dumnezeu ca proprietar de drept Îşi lua terenul din arenda canaaneenilor şi îl oferea spre moştenire fiilor Săi israeliţi. De acum israeliţii împroprietăriţi trebuiau să înveţe să trăiască precum nişte oameni liberi, ca proprietari intabulaţi. Dacă această istorie a lui Israel reflectă istoria spirituală a poporului lui Dumnezeu din toate timpurile, atunci ţara peste care ne-a chemat Dumnezeu să stăpânim este propria noastră fire. Ca şi necredincioşi am avut firea sub controlul patimilor şi, cu timpul, am pierdut controlul asupra noastră. Prin această serie de 13 mesaje din cartea Iosua vă invit să învăţăm de la Israelul antic cum să ne stăpânim firea, să revendicăm creaţia bună a lui Dumnezeu (trupul) şi să facem din ea o locuinţă pentru Dumnezeu. Ţelul final este odihna intenţionată de Dumnezeu pentru poporul Său.

×