Studii exegetice în Noul Testament

Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei, Studii exegetice în Noul Testament, ediția a II-a, București, Pleroma, 2005

Volumul de faţă, Studii exegetice în Noul Testament, cuprinde zece studii exegetice, făcute pe unele dintre cele mai viu disputate texte din Noul Testament. Pastorul Conf. univ. dr. John F. Tipei a reuşit, aplicând criterii biblice si ştiinţifice, să clarifice unele aspecte legate de textele pe care le ia in discuţie. Această carte le va fi de folos multora în slujirea la amvon şi în misiunea de a forma pe viitorii slujitori, în acord cu preceptele biblice si teologice, slujitori care, la rândul lor, sa fie capabili să dea o învăţătura sănătoasa şi altora. Din această categorie fac parte, desigur, studenţii de la teologie, cărora acest volum le va fi de un real folos.  Cei care vor citi fără prejudecăţi studiile cuprinse in acest volum vor găsi răspuns la întrebările pe care si le-au pus adesea, atunci când au zăbovit asupra textelor din Scriptura care fac obiectul acestei cercetări, texte atât de diferit interpretate de către unii exegeţi, încât nu de puţine ori au ajuns la concluzii total opuse.

×