Teologie sistematică – o perspectivă penticostală

La editura Pleroma din București a apărut (2021) cartea „Teologie sistematică – o perspectivă penticostală” scrisă de către pastor dr. Eugen Jugaru, lector universitar în cadrul Institutului Penticostal din București.

„Teologia sistematică este un domeniu asupra căruia, cu toată agitația vieții cotidiene, ar trebui să ne aplecăm cu atenție. Acesta este și obiectivul pe care-l are în vedere Eugen Jugaru în lucrarea de față. El abordează, într-un mod articulat, cu acribie, câteva teme foarte importante din câmpul vast al teologiei. Autorul urmărește să-i stârnească cititorului interesul pentru studiul teologic și să-l echipeze cu un set de cunoștințe necesare pentru înțelegerea unor elemente fundamentale ale teologiei.

Cu toate că multe doctrine creștine au căpătat contur clar cu multe secole în urmă, readucerea în actualitate, în discursul contemporan, a acestora nu poate fi decât benefică pentru cititor. În general, teologii sistematicieni își propun să prezinte doctrinele cu claritate, să arate temeiul lor biblic și să le formuleze într-un limbaj contemporan, răspunzând la întrebările care frământă mintea omului contemporan. Același deziderat l-a avut și Eugen Jugaru în scrierea acestei cărți, și sunt convins că a și reușit să-l împlinească.” Lect. univ. dr. Ioan Brie


„Cititorul va găsi în această carte multe incursiuni, informate și critice, în gândirea teologică contemporană, însoțite de investigații riguroase ale unor dezbateri cheie aferente celor trei doctrine analizate: revelația divină, Sfintele Scripturi și persoana lui Dumnezeu. Îndrăznesc să cred că volumul de față este doar primul dintr-o serie care să acopere toate temele ce definesc o teologie sistematică completă”.   Conf. univ. dr. Emil Bartoș


„Meritul autorului este că reușește să scrie teologie sistematică – regina studiilor teologice – într-un limbaj simplu, accesibil tuturor, subliniind, ca o perspectivă penticostală, faptul că, și în condițiile asimilării intelectuale a acestui discurs teologic, cunoașterea lui Dumnezeu este condiționată de iluminarea Duhului. Recomand din toată inima citirea acestei cărți care, nu doar conține o convingătoare pledoarie pentru studiul sistematic al teologiei, ci și este în sine, prin modul în care este scrisă, o invitație la un astfel de studiu.” Conf. univ. dr. John Tipei

×