Actele normative ale Guvernului României și Metodologia de concurs a ITPB pentru ocuparea posturilor didactice

Actele normative ale Guvernului României și Metodologia de concurs a ITPB pentru ocuparea posturilor didactice pot fi consultate descărcând documentele de mai jos.

Concursurile privind ocuparea posturilor vacante se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul 6560 al Ministrului educației publicat în Monitorul Oficial 890bis din 27 decembrie 2012, ale HG 457 din 2011 Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, ale HG 36 din 2013 pentru modificarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice, ale HG 902 din noiembrie 2018, ale HG 883 din noiembrie 2018 și potrivit Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în cadrul ITPB. (Vezi și pagina Ministerului Educației Naționale)

×