Lector universitar, poziția nr. 7 în statul de funcții pentru anul universitar 2017-2018, cu disciplinele: Teologie comparată, Istoria dogmei creștine, Apologetică, O teologie a posesiunilor materiale

×