În atenția cetățenilor străini posibili candidați la admiterea ITPB

În urma emiterii unui ordin de ministru cu privire la admiterea pentru studiile de licență și masterat, posibilii candidați care au acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în altă limbă decât limba română, trebuie să aibă la dosarul de înscriere și un certificat de competențe lingvistice eliberat de o universitate din România.
Candidații care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor prezenta doar diploma de bacalaureat pentru certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Pentru detalii despre admiterea din 2020 și pentru consultarea metodologiilor, puteți vedea linkurile de mai jos.

Admitere licență 2020

Admitere masterat 2020

×